NASTAVA > Zadaci

Uređaj za sastavljanje tijela sonde za ispitivanje metodom vrtložnih struja


Sažetak:

U suradnji s tvrtkom INETEC – Institut za nuklearnu tehnologiju d.o.o. potrebno je konstruirati uređaj za poluautomatsko ili automatsko sastavljanje tijela sonde za ispitivanje cijevi parogeneratora metodom vrtložnih struja. Tijelo sonde je dužine 15 do 30 metara te sadrži kabel za prijenos signala kroz šuplju elastičnu osnovu. Osnova tijela sonde je obložena polimernim perlama između kojih su u pravilnim razmacima raspoređeni metalni prstenovi koji sprječavaju aksijalni pomak perli. Pri razvoju uređaja potrebno je automatizirati sve korake sastavljanja koji se trenutno obavljaju ručno: (1) dobava perli, (2) navlačenje perli, (3), brojanje perli, (4) dobava metalnih prstenova; (5) navlačenje metalnih prstenova u pravilnim razmacima; (6) sabijanje perli i metalnog prstena; (7) deformiranje metalnog prstena (tzv. krimpanje) na elastičnoj osnovi.

U radu je potrebno:

  • Analizom problema definirati zahtjeve i izraditi tehničku specifikaciju uređaja.
  • Metodičkom razradom obuhvatiti različita konceptualna rješenja uređaja.
  • Tehno-ekonomskom analizom odabrati projektno rješenje.
  • Odabrano projektno rješenje uređaja konstrukcijski razraditi uz uporabu standardnih sklopova, te s potrebnim proračunima nestandardnih dijelova. Pri konstrukcijskoj razradi paziti na tehnologično oblikovanje dijelova.
  • Izraditi računalni 3D model i tehničku dokumentaciju uređaja potrebnu za izradu prototipa.