ZNANOST > Disertacije

Gramatička evolucija tehničkih procesa


Sažetak:

Teorija tehničkih sustava objašnjava tehničku evoluciju, konstruiranje i razvoj proizvoda kao odgovor na potrebe društva koje se mogu ostvariti tehničkim procesima. Takvo teleološko shvaćanje nalaže kao početni korak u razvoju koncepta novog proizvoda utvrđivanje tehničkog procesa kao procesa unutar kojega se sudjelovanjem tehničkoga proizvoda ostvaruju efekti potrebni za svrhovitu transformaciju operanada sukladno radnim principima na kojima se tehnički proces temelji. Cilj istraživanja u okviru izrade doktorskog rada jest kreiranje računalne podrške upravo za taj početni korak konceptualne faze razvoja proizvoda. Generiranje varijanti transformacije operanada računalnom mogu stvoriti osnovu koja će poslužiti za temeljitije razmatranje mogućnosti za realizaciju tehničkoga proizvoda. Sukladno znanstveno-istraživačkoj metodologiji prisutnoj unutar područja znanosti o konstruiranju, istraživanje u okviru ovoga rada provedeno je unutar dvije faze: teoretska faza koja obuhvaća definiranje metode za generiranje varijanti transformacije operanda temeljem poznatih radnih principa, i praktična faza koja obuhvaća razvitak računalnog alata na osnovu definirane metode do razine koja će omogućiti potvrđivanje rezultata istraživanja. Teoretska faza istraživanja zaključena je sa glavnim znanstvenim doprinosima ove disertacije: (1) definiran je formalni model tehničkog procesa, (2) definiran je formalni model sinteze tehničkih procesa temeljen na graf-gramatikama, (3) uvedena je mogućnost pretraživanja varijanti transformacije koristeći se algoritmom gramatičke evolucije [3]. Praktična faza ovoga istraživanja rezultirala je računalnom implementacijom definirane metode za generiranje varijanti transformacije operanada u okruženju za tu svrhu osmišljenog i razvijenoga računalnoga alata. Tijekom istraživanja utvrđeno je da generalizirano i sistematizirano znanje o tehničkim procesima i radnim principima unutar područja još uvijek nije dostupno u obliku dovoljno detaljne taksonomije ili ontologije za razinu koju zahtijeva definirana metoda. Iz tog razloga predložene su smjernice za graf-gramatičku formalizaciju znanja o tehničkim procesima i radnim principima (4).

Mentor:

Autor:

Tino Stanković

Godina:

2011.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Tino Stanković - doktorski rad