ZNANOST > Disertacije

Kriteriji identifikacije zajedničkih komponenata familije proizvoda


Sažetak:

potrošačkih potreba, povećanje konkurencije, brza izmjena tehnologije te skraćivanje vremena pojave proizvoda na tržištu dio su zahtjeva s kojima se susreću današnje tvrtke na globalnom tržištu prilikom razvoja i konstruiranja proizvoda. Jedan od načina zadovoljavanja zahtjeva potrošača i tržišta je u široj ponudi asortimana proizvoda. Nekontrolirana šira ponuda asortimana proizvoda ima za posljedicu i veće troškove. Povećanje udjela jednakih komponenata u asortimanu proizvoda omogućuje tvrtkama smanjenje troškova uz istovremeno ostvarivanje šire ponude asortimana proizvoda. Takvim pristupom tvrtke su orijentirane prema razvoju familije proizvoda. Provedeno teorijsko i primijenjeno istraživanje rezultiralo je definiranjem kriterija i postupka identifikacije i analize zajedničkih komponenata skupa proizvoda. Postupak započinje određivanjem vanjske i unutarnje raznolikosti među proizvodima. Vanjska raznolikost određuje se na temelju postojeće grupe proizvoda i opisuje raznolikost funkcija proizvoda vidljivu sa strane kupca. Unutarnja raznolikost temelji se na određenoj vanjskoj raznolikosti i predstavlja način realizacije vanjske raznolikosti. Za potrebe analize grupe proizvoda, sa ciljem određivanja stupnja istovjetnosti, definira se funkcijsko-sklopna struktura proizvoda. Za funkcije na najnižim nivoima u funkcijsko-sklopnoj strukturi računa se pojedinačni stupanj istovjetnosti prema metodi „Ukupne konstante indeksa istovjetnosti“. Na temelju dobivenih vrijednosti, razvrstavaju se funkcije koje imaju niži stupanj istovjetnosti od onih funkcija koje imaju viši stupanj istovjetnosti. Kod funkcija s nižim vrijednostima stupnja istovjetnosti potrebno je identificirati komponente koje najviše utječu na smanjenje stupnja istovjetnosti. Identifikacija komponenata vrši se pomoću metode „Indeksa istovjetnosti dijela komponente“. Identificirane komponente potrebno je dalje analizirati i rekonstruirati. Rezultat analize i rekonstrukcije takvih komponenata je nova verzija komponente kojom će se zamijeniti više postojećih verzija komponenti. Kod funkcija koje imaju viši stupanj istovjetnosti potrebno je identificirati komponente koje se višestruko koriste u varijantama proizvoda. Komponente koje povećavaju stupanj istovjetnosti potrebno je zadržati ili djelomično rekonstruirati kako bi se komponente još više ponovno koristile. Definirani kriteriji i postupak identifikacije i analize zajedničkih komponenata skupa proizvoda primijenjeni su i detaljno opisani na industrijskom primjeru strujnog mjernog transformatora tvrtke KONČAR – Mjerni transformatori.

Mentor:

Autor:

Davor Pavlić

Godina:

2008.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Davor Pavlić - doktorski rad