ZNANOST > Disertacije

Sustav za prepoznavanje uzoraka pri varijantnom konstruiranju


Sažetak:

Zadatak ovog rada je definirati idejno rješenje, te realizirati sustav za prepoznavanje uzoraka pri varijantnom konstruiranju. Predloženi sustav biti ce podrška konstruktoru pri konstruiranju energetskih transformatora. Sustav je zasnovan na metodologiji rasuđivanja temeljem uzoraka (case-based reasoning), gdje uzorak predstavlja prijašnje konstrukcijsko rješenje koje je, na odgovarajući način, pohranjeno u bazu uzoraka. Koristeći prikazani sustav konstruktor, na temelju opisa zadatka, pronalazi najsličnije prethodno konstrukcijsko rješenje i koristi ga kao podlogu za rješavanje novog konstrukcijskog zadatka. Glavni dio istraživačkog rada odnosi se na razmatranje dviju faza iz tzv. ciklusa rasuđivanja, a to su: pronalaženje najsličnijeg rješenja i pohranjivanje novog uzorka u bazu uzoraka. Zapisivanje uzoraka u bazu uzoraka realizirano je zapisivanjem vrijednosti parametara konstrukcijskih rješenja u relacijsku bazu podataka. Pronalaženje najsličnijih uzoraka zasniva se na metodi najbliži susjed gdje se važnost parametara, po kojima se računa sličnost promatranih uzoraka i novog konstrukcijskog zadatka, definira težinskim faktorima. Konstrukcijska rješenja izvode se pomoću parametarskog trodimenzionalnog CAD sustava. Pohranjivanje uzoraka za buduće korištenje realizirano je na način da se iz parametarskih modela novog konstrukcijskog rješenja prikupljaju vrijednosti parametara i upisuju u bazu uzoraka. Rješavanje novog konstrukcijskog zadatka realizira se pomoću CAD sustava i nije posebno razmatrano u ovom radu. Predloženi sustav za prepoznavanje uzoraka implementiran je u CAD sustav Pro/E\NGI\NEER®. Korištenjem JavaTM programskog jezika i J-Link® biblioteka realizirane su akcije pronala2enja najsličnijih uzoraka te pohranjivanja novih uzoraka u relacijsku bazu podataka. Relacijska baza podataka realizirana je pomoću SQL Server® baze podataka.

Mentor:

Autor:

Damir Salopek

Godina:

2002.

Vrsta:

Magistarski rad (znanstveni)