ZNANOST > Disertacije

Upravljanje znanjem pri konstrukcijskom oblikovanju


Sažetak:

Disertacija započinje objašnjenjem motivacije koja je autora potaknula na istraživanje. Definiranjem područja istraživanja i opisivanjem glavnih ciljeva uslijedilo je objašnjenje hipoteze i istraživačkih pitanja, te prikaz metodologije koja je primijenjena u istraživanju. U svrhu boljeg shvaćanja problematike prikazane u disertaciji pregledom literature identificirani su ključni pojmovi i veze među pojmovima. Nakon sažetog prikaza istraživanja u području, te odabranih relevantnih teorija razvijenih unutar znanosti o konstruiranju u nastavku je prikazano empirijsko istraživanje uz opise sudionika, primijenjene istraživačke metode, metode analize rezultata i ograničenja istraživanja. Kao rezultat empirijskog istraživanja proizašli su zaključci, vezani uz karakterizaciju pitanja koja si konstruktori postavljaju tijekom procesa konstruiranja, koji su pomogli u nastavku istraživanja. Fokusirajući se na fazu konstrukcijskog oblikovanja proizvoda prikazana je analiza konstrukcijskih rasuđivanja kroz karakterizaciju informacija koje opisuju probleme, alternative rješenja, argumente, objašnjenja i odluke konstruktora. Proizašla saznanja iskorištena su za detaljno opisivanje elemenata konstrukcijskih rasuđivanja. Opisivanjem glavnih atributa, mogućih veza između elemenata te pravila za definiranje elemenata tijekom zapisivanja predložen je model za prikupljanje znanja. Predložen model namijenjen je za bilježenje objašnjenja i argumenata povezanih s rješenjima konstrukcijskih problema i odluka o izboru rješenja tijekom razvoja proizvoda. Vrednovanje predloženoga modela prikupljanja znanja odnosno konstrukcijskih rasuđivanja vezanih uz razvoj proizvoda provedeno je u obliku eksperimenta. Pri tome su iskorištene informacije prikupljene tijekom razvoja "Komore za dielektričnu spektroskopiju vodenih otopina". Disertacija završava prijedlogom strukture zapisa konstrukcijskih rasuđivanja kao proširenje PLM (product lifecycle management) sustava, te diskusijom rezultata proizašlih iz rada s osvrtom na doprinos istraživanja i postojeća ograničenja."

Mentor:

Autor:

Danijel Rohde

Godina:

2011.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Danijel Rohde - doktorski rad