NASTAVA > Zadaci

Sustav za unaprjeđenje skupljanja i zbrinjavanja otpada u javnim prostorima


Sažetak:

Skupljanje i zbrinjavanje otpada u javnim prostorima godinama je veliki problem za mnoge gradove, pa tako i za grad Zagreb. Ograničeni broj komunalnih vozila i radne snage čine planiranje prikupljanja otpada složenijim, a rezultat su često prepuni koševi za otpatke u javnim prostorima. Dosadašnji pokušaji uvođenja sofisticiranih i multifunkcionalnih rješenja za prikupljanje otpadaka, poput tzv. „pametnih“ koševa, nisu bili uspješni. Razlog je mala dodana vrijednost s obzirom na cijenu takvih rješenja i navike korisnika. Stoga je u sklopu ovog završnog rada potrebno razviti sustav koje će unaprijediti korisničko iskustvo, a komunalnim poduzećima dati bolji uvid u navike odlaganja otpadaka u javnim prostorima, sa svrhom boljeg planiranja rasporeda koševa i odvoza prikupljenog otpada.