ZNANOST > Disertacije

Implementacija ekspertnih alata u proces konstruiranja


Sažetak:

Nije dostupno.

Mentor:

Autor:

Dorian Marjanović

Godina:

1995.

Vrsta:

Doktorski rad