ZNANOST > Disertacije

Model procesa obrade informacija i interakcija u timskom razvoju tehničkih sustava


Sažetak:

Istraživanje opisano u disertaciji usmjereno je na pregled, razvoj i testiranje modela obrade informacija i interakcija tijekom timskih aktivnosti koncipiranja proizvoda. Teoretski i matematički modeli prijelaza stanja korišteni su za eksperimentalno istraživanje obrazaca operacija konstruiranja tijekom dvije vrste timskih aktivnosti – generiranja ideja i pregleda koncepata – te za dvije vrste konstrukcijskih projekata – inovativnih i adaptivnih. Tri operacije konstruiranja – analiza, sinteza i evaluacija – definirane su kao osnovni mehanizmi obrade informacija koje timovi koriste kako bi istražili sadržaj prostora problema i prostora rješenja. Rezultati analize protokola i računalnih simulacija u skladu su s trenutnim razumijevanjem timskog konstruiranja. Štoviše, rezultati pokazuju da se razvijeni modeli mogu koristiti za identifikaciju, analizu i simulaciju obrazaca obrade informacija uobičajenih za timske aktivnosti konstruiranja, kao i obrazaca karakterističnih za specifične radne procese.

Glavni znanstveni doprinosi doktorske disertacije su razvoj teoretskog okvira obrade informacija u timskim aktivnostima razvoja tehničkih sustava, razvoj matematičkog modela i pripadajućeg računalnog alata za simulaciju timskih aktivnosti te originalni načini vizualizacije opaženih udjela i uzoraka tranzicija između pojedinih operacija konstruiranja.

Mentor:

Autor:

Tomislav Martinec

Godina:

2019.

Vrsta:

Doktorski rad

PDF:

Tomislav Martinec - doktorski rad