ZNANOST > Disertacije

Usporedba modernih metoda analize i postojećih propisa za tlačne sisteme


Mentor:

Autor:

Milan Stevanović

Godina:

1991.

Vrsta:

Magistarski rad (znanstveni)