ZNANOST > Disertacije

Vrednovanje ekološke prihvatljivosti u konceptualnoj fazi razvoja tehničkih sustava


Sažetak:

U konceptualnoj fazi razvoja tehničkih sustava potrebno je omogućiti razmatranje više koncepcijskih rješenja koja se mogu razlikovati u radnim principima i tehničkim rješenjima kojima se ostvaruje funkcionalnost proizvoda. Studijom slučaja ustanovljeno je da je vrednovanje ekološke prihvatljivosti koncepcijskih rješenja proizvoda podložno subjektivnoj interpretaciji ekološke prihvatljivosti. Temeljem analize kriterija ekološke prihvatljivosti koji su propisani Ekodizajn metodama i alatima, potvrđena je potreba za definiranjem kriterija ekološke prihvatljivosti koji bi bili specifično namijenjeni vrednovanju ekološke prihvatljivosti koncepcijskih rješenja generiranih u konceptualnoj fazi razvoja tehničkih sustava (proizvoda). Glavni doprinosi provedenog istraživanja su razvoj kriterija ekološke prihvatljivosti i metode za vrednovanje ekološke prihvatljivosti u konceptualnoj fazi razvoja tehničkih sustava. Kriteriji ekološke prihvatljivosti temelje se na vrednovanju ekološke prihvatljivosti pretvorbi energije, materijala i informacija, te sekundarnih efekata prema okolišu. Validacija kriterija ekološke prihvatljivosti i metode vrednovanja ekološke prihvatljivosti koncepcijskih rješenja izvršena je temeljem provjere teorijske i empirijske konzistentnosti i učinkovitosti metode, te na primjerima vrednovanja i rangiranja ekološke prihvatljivosti koncepcijskih rješenja pranja tekstila i koncepcijskih rješenja stolnog sata budilice. Učinkovitost metode vrednovanja ekološke prihvatljivosti koncepcijskih rješenja na primjeru koncepata pranja tekstila potvrđena je usporedbom s rezultatima vrednovanja koje su proveli ispitanici u studiji slučaja i rezultatima procjene životnog ciklusa (LCA).

Mentor:

Autor:

Ida Midžić

Godina:

2018.

Vrsta:

Doktorski rad