EDUCATION > Projects

Analysis of collaborative CAD modelling activities using machine learning methods


Data retrieved from the FSB repository on Dabar, on July 03 2023, https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A9347

Summary:

CAD (eng. Computer-Aided Design) modeli su jedan od glavnih artefakata u procesu konstruiranja. Inženjerima omogućuju da razvijaju dijelove proizvoda te surađuju tijekom procesa razvoja. Pojava računalstva u oblaku (eng. Cloud computing) je unaprijedila suradnju omogućujući istovremeni rad na dijeljenim CAD modelima. S ciljem određivanja optimalnog sastava razvojnih timova te pristupa CAD modeliranju, ključno je identificirati korisničke arhetipove i sekvencijalne obrasce u različitim aspektima procesa CAD modeliranja. Ovaj rad predstavlja rezultate implementacije metoda strojnog učenja – klasteriranja te prepoznavanja obrazaca na skupu podataka prikupljenom tijekom izvođenja CAD projektnog kolegija. Podaci su prikupljeni na neinvazivan način, pripremljeni su za analizu podataka te organizirani unutar klasifikacije CAD aktivnosti. Analiza podataka provedena je na setu podataka koji je uključivao 14 tročlanih razvojnih timova koji su izveli 547 357 CAD akcija tijekom razvojnog projekta. Rezultati pokazuju da su bolji timovi radili individualno, dok su lošiji timovi podjednako radili individualno i u timu. Sastav lošijih timova karakteriziran je preklapanjem timskih uloga, dok su bolji timovi imali jasno definirane uloge članova tima (part, assembly i versatile designer). Uočene su dvije vrste sastava timova u kontekstu korištenih vrsta CAD aktivnosti. Prva vrsta uključivala je dva ili sva tri člana koji su podjednako koristili klase generiranja, modificiranja i organiziranja CAD aktivnosti. Druga vrsta je imala dominantnog, raznovrsnog člana koji je predvodio tim u korištenju CAD aktivnosti navedenih klasa. Algoritam prepoznavanja obrazaca identificirao je frekventne sekvencijalne obrasce u procesu CAD modeliranja. Ovi rezultati vode do identifikacije korisničkih arhetipova koji mogu potpomognuti proces formiranja razvojnih timova s komplementarnim članovima. Navedeni rezultati pružaju vrijedne uvide inženjerima i istraživačima koji žele razumjeti sekvencijalne obrasce procesa CAD modeliranja i njihov potencijalni utjecaj na konačnu kvalitetu CAD modela.

Mentor:

Author:

Robert Celjak

Year:

2023

Type:

Master thesis