EDUCATION > Projects

Automatsko umetanje i orijentiranje komponenti


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2727

Summary:

U ovom radu razmatrana je mogućnost automatizacije procesa umetanja standardnih komponenata vijčanog spoja u fazi konstruiranja u računalnom programu za 3D modeliranje, CATIAi. Izrađena je aplikacija koja omogućuje automatizaciju navedenog postupka za primjenu na modelu konstrukcije stupa dalekovoda koji se sastoji od velikog broja standardnih dijelova te je objašnjen način njenog rada.

Mentor:

Author:

Borna Leljak

Year:

2014

Type:

Bachelor thesis