EDUCATION > Projects

Design observatory flying camera support


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/5049

Summary:

Zadatak ovog rada bio je koncipirati i konstruirati sustav leteće kamere za konstrukcijski studio. Sustav se prvenstveno koristi za snimanje inženjerskih aktivnosti prilikom obavljanja određenih zadataka. Glavne karakteristike sustava su dobro osmišljeni sustav upravljanja kao i mogućnost prilagodbe na ostale prostorije. Poželjna karakteristika je također mogućnost pozicioniranja u što više mogućih položaja unutar prostorije. Rezultat ovoga rada je uređaj koji se sastoji od dvije uzdužne vodilice i poprečnog modula. Uzdužne vodilice pogonjene su zupčanicima i zubnom letvom dok se poprečni modul sastoji od dvije remenice na krajevima i profilirane vodilice s utorima za remen. Nosač kamere nalazi se na poprečnom modulu te se sastoji od dva profila koji se zakreću oko z i y osi pomoću elektromotora. Upravljanje sustavom vrši se preko računala ili tableta pomoću aplikacije za simulaciju joysticka (upravljačke palice). Preko joysticka korisnik šalje signal o upravljanju u modul elektromotora koji dalje preko arduina upravlja radom elektromotora.

Mentor:

Author:

Valentino Blašković

Year:

2016

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Valentino Blašković - Bachelor thesis