EDUCATION > Projects

Implementacija konstrukcijskog znanja u računalni 3D model proizvoda


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1242

Summary:

Tema ovog rada je Implementacija konstrukcijskog znanja u računalni 3D CAD model proizvoda. Rad se bavi proučavanjem sustava temeljenim na znanju, metodologijama za izradu sustava temeljenim na znanju, mogućnosti implementacije inženjerskog znanja u model. Predmet rada je 3D model jedno-stupanjskog reduktora, na kojem će se integrirati konstrukcijsko znanje korišteno pri izradi 3D modela, određena ograničenja pri konstruiranju ovisna o: proračunskim veličinama, iskustvenim vrijednostima određenih parametara, dijelovima samog sklopa reduktora. Detaljnije se analiziraju i opisuju mogućnosti modula "Knowledgeware" programskog paketa tvrtke Dessault Systems "CATIA V" sa ciljem implementacije inženjerskog znanja u model reduktora, radi brže i efikasnije izrade proizvoda, njegovog ponovnog korištenja, modificiranja modela, smanjivanje pogrešaka pri ponovnom konstruiranju.

Mentor:

Author:

Stjepan Križan

Year:

2011

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Stjepan Križan - Bachelor thesis