EDUCATION > Projects

Izrada varijantnog modela aluplast okvira vatrogasnog vozila


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1230

Summary:

Ovaj rad bavi se skraćivanjem vremena izrade tehničke dokumentacije, a samim time i skraćivanjem vremena izrade konačnog proizvoda. U današnjem svijetu vrijeme je novac, te onaj koji u kraćem roku uspije proizvesti novi proizvod, pri čemu konstruiranje oduzima najviše vremena, može tržištu ponudit proizvod po znatno povoljnijoj cijeni od konkurencije (ako uzmemo u obzir da su kvaliteta i profit isti). U zadnja dva desetljeća postepeno su do izražaja došli 3D CAD paketi, koji su pokazali svoj puni kapacitet razvojem računalne tehnologije, te potpuno nadmašili 2D software za izradu tehničke dokumnetacije (npr. Autocad). Jedan od najvećih problema 2D software-a je prepravljanje postojeće tehničke dokumentacije, gdje prepravljanje iste oduzima puno vremena, dok 3D CAD paketi to rješavaju u puno kraćem roku. Konkretno ovaj rad se bavi izradom varijantnog modela aluplast (alpas) okvira vatrogasnog vozila tvrtke Ziegle d.o.o. Prvo se pristupilo analizi postojećih 3D FBD (Feature Based Desing) modela i doradi istih, zatim analizi problema, ponudi rješenja, objašnjenju rješenja te prezentaciji istog. Za izradu varijantnog modela služilo se računalnom aplikacijom Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 ili po novom nazivu Creo Elements/Pro.

Mentor:

Author:

Karlo Prpić

Year:

2011

Type:

Bachelor thesis