EDUCATION > Projects

Izrada varijantnog modela konzervatora transformatora


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/220

Summary:

Ovaj rad bavi se problematikom izrade varijantne konstrukcije dijela transformatora u cilju pojednostavljenja procesa konstruiranja i skraćivanja vremena konstruiranja dijela transformatora. Tijekom analize konstrukcije cijelog transformatora odabran je konzervator kao dio transformatora najpogodniji za izradu varijantnog modela. Kao osnova za izradu varijantne konstrukcije dijela transformatora koristit će se 3D računalni model opisan parametrima. Parametrizacija 3D računalnog modela dijela transformatora obavljena je nakon analize konstrukcije te analize međuovisnosti pojedinih elemenata i dimenzija. Konzervator je dio transformatora koji ima nekoliko osnovnih konstrukcijskih izvedbi čija je raznolikost dovoljna za izradu varijantne konstrukcije te za izradu parametarskog računalong modela. Tehničku dokumentaciju za ovaj rad ustupljena je od tvrtke Končar – distributivni i specijalni transformatori. Računalni modeli i parametrizacija izrađeni su u programu CATIA V5.

Mentor:

Author:

Inge Vinković

Year:

2007

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Inge Vinković - Bachelor thesis