EDUCATION > Projects

Izrada varijantnog modela odmatalice lima


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/492

Summary:

Ovaj rad se bavi problematikom izrade varijante konstrukcije odmatalice lima, radi skraćivanja vremena konstruiranja, te pojednostavljena baze podataka. Za izradu varijantne konstrukcije proizvoda koristila se programska aplikacija CATIA V5R18 u kojoj je izrađen 3D model odmatalice lima. Parametrizacija 3D modela je izvedena nakon analize međusobne ovisnosti pojedinih komponenti, njihovi dimenzija, te potrebe za njima u pojedinoj varijanti proizvoda. U radu je opisan tijek modeliranja komponenata, izrada sklopa i na izrađenoj varijanti proizvoda postupak parametrizacije i problemi koji su se javili prilikom parametrizacije istog.

Mentor:

Author:

Matija Moguš

Year:

2009

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Matija Moguš - Bachelor thesis