EDUCATION > Projects

Izrada varijantnog modela proizvoda i sučelja za upravljanje varijantnim modelom proizvoda


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/328

Summary:

U ovome radu je opisana izrada varijantne konstrukcije spremnika cijevi za gašenje požara.Varijantna konstrukcija navedenog dijela izrađena je sa svrhom ubrzavanja procesa konstruiranja te skraćivanja ukupnog vremena za izradu modela i tehničke dokumentacije dijelova i sklopova. Spremnik cijevi za gašenje požara nalazi se na vatrogasnom vozilu. Za izradu varijantne konstrukcije koristio se 3D CAD računalni programa Pro/ENGINEER Wildfire 3.0. Proces izrade varijantne konstrukcije spremnika cijevi podijeljen je u nekoliko koraka. Kao prvi korak, potrebno je analizirati zadani sklop kako bi se izdvojili parametri. Nakon toga potrebno je izraditi 3D modele dijelova. Prilikom izrade sklopa bilo je potrebno unaprijed misliti na pravila parametrizacije konstrukcije. Tek nakon svega slijedila je parametrizacija konstrukcije. Tehničku dokumentaciju jedne od izvedbi spremnika, kao i svih dijelova ustupila je tvrtka Ziegler, dok su ostali podaci za izradu drugih varijanti zadani pismeno u obliku zadatka.

Mentor:

Author:

Petar Harapin

Year:

2008

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Petar Harapin - Bachelor thesis