EDUCATION > Projects

Izrada varijantnog modela proizvoda i sučelja za upravljanje varijantnim modelom proizvoda


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/333

Summary:

U ovom radu opisana je izrada varijantne konstrukcije kućišta podpultnog rashladnog uređaja za pivo. Varijantna konstrukcija kućišta izrađena je sa svrhom ubrzanja procesa izrade novih 3D modela i tehničke dokumentacije, koje bi kupac mogao naručiti. Time je postignuta veća učinkovitost konstrukcijskog ureda, te je omogućena brza izrada modela različitih veličina. Sam proces izrade varijantne konstrukcije proveden je u nekoliko koraka. Najprije je napravljena analiza postojeće dokumentacije čime su utvrđeni parametri koji se moraju mijenjati i pravila koja se moraju poštivati pri modeliranju dijelova. Zatim se pristupilo modeliranju dijelova, a potom njihovom sklapanju vodeći računa o pravilima definiranim prilikom analize postojeće dokumentacije. Varijantna konstrukcija izrađena je koristeći 3D CAD program Pro/ENGINEER Wildfire 3.0, a svu dokumentaciju ustupila je tvrtka Oprema-uređaji d.d.

Mentor:

Author:

Damir Jugović

Year:

2008

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Damir Jugović - Bachelor thesis