EDUCATION > Projects

Izrada varijantnog modela proizvoda i sučelja za upravljanje varijantnim modelom proizvoda


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/349

Summary:

Ovaj radi se bavi problematikom parametrizacije, odnosno dobivanjem više varijanti istih dijelova na osnovu jednog modela. To se provodi sa ciljem smanjivanja vremena konstruiranja i pojednostavljenja baze podataka, koja bi time postala puno manja. Sa tim ciljem konstruirana je stezaljka iz poduzeća Dalekovod, te su napravljene tri varijante iste. Razlikuju se u veličinama, a jedan model se razlikuje i oblikom u završnoj fazi modeliranja. Nadalje će biti opisani postupci modeliranja, kao i kasnije parametrizacije te problemi koji se pojavljuju tijekom modeliranja, odnosno parametrizacije. Modeliranje te parametrizacija je obavljena u programskom paketu Catia V5.

Mentor:

Author:

Slavko Mužek

Year:

2008

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Slavko Mužek - Bachelor thesis