EDUCATION > Projects

Klizač za zaštitu od pada s visine


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1421

Summary:

U ovom diplomskom radu obrađena je tema sustava zaštite od pada sa dalekovodnih, antenskih i rasvjetnih stupova. Opisana su postojeća rješenja drugih tvrtki koje se bave tim područjem. Koncipirano je više varijanti rješenja te odabrano najpovoljnije. Detaljno je razrađeno odabrano konstrukcijsko rješenje. Računalni model proizvoda napravljen je u programskoj aplikaciji CATIA V5 R18. U radu su opisani kontrolni proračuni klizača i vodilice. Izrađena je tehnička dokumentacija cijelog sustava, te konstrukcijski razrađen svaki pojedini dio.

Mentor:

Author:

Edy Baborsky

Year:

2011

Type:

Master thesis

PDF:

Edy Baborsky - Master thesis