EDUCATION > Projects

Konstrukcija kutijastog nosača željezničkog portala


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/942

Summary:

U ovom radu je izrađen željeznički portal za tvrtku Dalekovod. Dalekovod trenutno u ponudi ima samo željezničke portale rešetkaste konstrukcije. U ovom radu je istražena mogućnost konstrukcije željezničkog portala od pravokutnih cijevnih profila. Analizirana su postojeća konstrukcijska rješenja, konstrukcijski je razrađeno rješenje nosača, izrađen je računalni model nosača i tehnička dokumentacija te je za predloženi model napravljena statička analiza metodom konačnih elemenata za najnepovoljniji slučaj opterećenja. Za izradu modela i statičku analizu koristila se računalna aplikacija CATIA.

Mentor:

Author:

Miljenko Jonjić

Year:

2010

Type:

Master thesis