EDUCATION > Projects

Konstrukcija naslona za glavu


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2634

Summary:

Za vrijeme dugih putovanja sredstvima javnog transporta dolazi do potrebe putnika za odmorom. U tržišnom natjecanju među proizvođačima transportnih sredstava se malo pažnje poklanja udobnosti putnika, te je prostor među sjedalima često malen i neprikladan. U ovom radu je prikazan razvoj proizvoda koji bi trebao omogućiti ugodnije putovanje korisnicima javnog transporta. Rad obuhvaća analizu konkurentskih proiozvoda, koncipiranje potencijalnih rješenja te odabir i razradu najboljeg od njih. U razradi odabranog koncepta izvršen je proračun opterećenih dijelova, te je izrađen 3D model i pripadajuća tehnička dokumentacija.

Mentor:

Author:

Ivan Galić

Year:

2014

Type:

Bachelor thesis