EDUCATION > Projects

Modularizacija plinskih filtara


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/684

Summary:

Cilj završnog rada je razmatranje mogućnosti modularizacije i standardizacije ključnih komponenti već postojećih proizvoda, u ovom slučaju plinskih filtara, s ciljem povećanja efikasnosti korištenja već postojećih konstrukcijskih rješenja i proizvodnih kapaciteta te istovremenog zadovoljavanja šireg spektra zahtjeva korisnika. Za dugogodišnji proizvod tvrtke EKO Međimurje d.d. – plinske filtre nazivnih otvora NO 25, 50, 80, 100 i 150 koji se proizvode u ravnoj i kutnoj izvedbi, analizirane su mogućnost modularizacije konstrukcijskih rješenja za nazivne tlakove PN16 i PN40, te su predložena rješenja za unificiranje filtarskih uložaka temeljem provedene analize. U radu je za predložena rješenja izvršena provjera maksimalnih brzina strujanja plinova kroz filtre, što je prikazano odgovarajućim grafičkim prikazima.

Mentor:

Author:

Igor Lajtman

Year:

2009

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Igor Lajtman - Bachelor thesis