EDUCATION > Projects

Parametarska konstrukcija ravnog rotorskog pola


Summary:

Cilj ovog rada bio je izvesti automatizaciju izrade računalnog CAD modela, tehničke dokumentacije i kontrolnih proračuna čvrstoće rotorskog pola hidrogeneratora uporabom parametarskog računalnog CAD modela. Rad je napravljen za potrebe tvrtke KONČAR - Generatori i motori s ciljem ubrzavanja i poboljšavanja procesa konstruiranja rotorskog pola hidrogeneratora, tj. skraćivanja ukupnog vremena potrebnog za izradu modela i tehničke dokumentacije. U ovom je radu prikazana analiza proizvoda i postojećeg konstrukcijskog rješenja. Opisan je postupak izrade i parametrizacije računalnog CAD modela rotorskog pola hidrogeneratora. Napravljena je analiza postojećih proračuna čvrstoće. Opisan je postupak automatizacije procesa proračuna čvrstoće konstrukcije te su izrađeni predlošci analitičkog proračuna čvrstoće pojedinih dijelova konstrukcije. U radu su prikazani proračuni učvršćenja pola koje se izvodi u dva oblika, lastinim repom i čekićem. Prikazan je odabir i proračun steznih svornjaka za paketiranje polne jezgre, te su prikazani proračuni uha polne papuče i polnog namota. Za izradu parametarskog CAD modela korištena je računalna aplikacija Pro/ENGINEER®. U programskoj aplikaciji MathCAD® je izrađeno sučelje za upravljanje modelom i izrađen je analitički proračun čvrstoće dijelova konstrukcije povezivanjem proračuna sa geometrijom CAD modela.

Mentor:

Author:

Filip Antonovski

Year:

2010

Type:

Master thesis