EDUCATION > Projects

Portable Ski-lift


Data retrieved from the FSB repository, on July 14 2017, https://repozitorij.fsb.hr/7345

Summary:

Tema ovog završnog rada je koncipiranje i konstrukcijska razrada prijenosne skijaške vučnice. U uvodnom dijelu rada predstavljeni su osnovni tipovi skijaških vučnica i žičara. Nadalje, napravljena je analiza tržišta i prikaz postojećih rješenja sličnih prijenosnih skijaških vučnica. Funkcijskom dekompozicijom dan je prikaz osnovnih funkcija uređaja, dok su morfološkom matricom prikazane neke od mogućnosti izvođenja tih funkcija. Na temelju toga osmišljena su tri koncepta pomoću kojih će se analizom podsustava utvrditi tijek daljnje konstrukcijske razrade. U proračunu su dimenzionirani svi ključni dijelovi uređaja, provjerene sigurnosti te odabrani standardni dijelovi prema važećim normama. Rezultat konstrukcijske razrade je oblikovani 3D model s odgovarajućom tehničkom dokumentacijom u 3D CAD softveru (Solidworks).

Mentor:

Author:

Martin Radelja

Year:

2017

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Martin Radelja - Bachelor thesis