EDUCATION > Projects

Prikupljanje, pohrana i korištenje podataka iz pametnih proizvoda s ciljem podrške razvoju proizvoda


Data retrieved from the FSB repository on Dabar, on May 24 2020, https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5781

Summary:

Učinkovito korištenje podataka, informacija i znanja igra presudnu ulogu u postizanju i održavanju konkurentnosti inženjerskih tvrtki na tržištu. Industrijski trendovi vezani uz digitalne tehnologije poput pametnih proizvoda, Interneta objekata, digitalnih blizanaca, digitalnih niti i digitalnih povratnih petlji omogućavaju stvaranje digitalnoga otiska proizvoda neprekidnim nadzorom njegove uporabe, radnih uvjeta i radnoga okruženja putem ugrađenih senzora. Ako se integriraju s podacima dobivenima iz drugih izvora (na primjer, poslovnih informacijskih sustava), kontinuirano analiziraju i prikazuju na lako razumljiv način, takvi podaci o proizvodu, koji donedavno nisu bili dostupni, mogu dati uvid u njegovo ponašanje na tržištu i dovesti inženjere do novih spoznaja. Nove mogućnosti koje otvaraju ove tehnologije utječu na proces razvoja proizvoda promatran kao niz aktivnosti obrade informacija pri kojima se podaci i informacije o proizvodima (prikupljeni iz brojnih izvora u različitim fazama životnoga ciklusa) kontinuirano stvaraju, mijenjaju i pretvaraju. Ipak, empirijski utemeljena metodologija korištenja novih podataka o proizvodu radi poboljšanja izvedbe razvojnih aktivnosti, primjenjiva u pojedinim inženjerskim tvrtkama, još uvijek nedostaje u literaturi. Prikazani rad raspravlja o infrastrukturnim i organizacijskih zahtjevima uporabe ovih podataka o proizvodu u razvojnom procesu. Inženjerski informacijski sustavi koji bi omogućili takvu uporabu podataka o proizvodu trebali bi se temeljiti na razumijevanju informacijskoga ponašanja inženjera i biti prilagođeni specifičnim aktivnostima koje inženjeri obavljaju. Važnost navedenoga empirijski je prikazana kvalitativnom studijom provedenom u inženjerskoj i proizvodnoj tvrtki – globalnom proizvođaču alata, sustava i usluga za potrebe građevinske industrije. Predstavljeni rad doprinosi istraživanju metodologije razvoja proizvoda dajući uvid u razvojne aktivnosti za koje bi korištenje novih podataka o proizvodu bilo uvelike korisno. Osim toga, sadržani pregled infrastrukturnih i organizacijskih elemenata može biti koristan inženjerskim i proizvodnim tvrtkama koje teže integraciji podataka o upotrebi pametnih proizvoda s poslovnim informacijskim sustavima i njihovu učinkovitu korištenju u razvojnim projektima.

Mentor:

Author:

Fanika Lukačević

Year:

2020

Type:

Master thesis