EDUCATION > Projects

Programska aplikacija za proračun zupčaničkog para


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2467

Summary:

U procesu konstruiranja često se pojavljuje potreba za brzim proračunom standardnih dijelova i sklopova koji se često koriste u strojarstvu. Da bi izlazak proizvoda na tržište bio što brži potrebno je skratiti vrijeme razvoja na minimalni period uz zadržavanje kvalitete na jednakoj razini. Trošenje vremenskih resursa na proračun i konstrukciju dijelova poput vratila, vijaka, zupčanika ili ležajeva može smanjiti kvalitetu razvoja jer bi u suprotnom konstruktor to vrijeme mogao trošiti na kreativno razmatranje i pronalaženje novih ideja za proizvod. U okviru završnog rada prikazana je i opisana interakcija između dvaju različitih programskih alata, Microsoft Excel-a i SolidWorks-a povezanih međusobno procedurom napisanom u programskom jeziku Visual Basic sa svrhom skraćivanja vremena potrebnog za proračun i konstrukciju zupčanog para. Ulazni podaci potrebni za proračun unose se preko korisničkog sučelja u Excel-u. Zatim se provodi proračun i dobivaju se izlazni podaci o geometriji zupčanog para. Te podatke koristi procedura napisana u Visual Basic-u koja mijenja numeričke parametre gotovog predloška 3D modela zupčanog para. U okviru završnog rada opisana je izrada programske aplikacije za proračun i konstrukciju zupčanog para. Prikazan je izgled i funkcioniranje korisničke forme, način provedbe proračuna kao i postupak na temelju kojeg se mijenjaju numerički parametri modela sklopa u SolidWorksu. \Na kraju je provedeno ispitivanje ispravnosti aplikacije na dva primjera ulaznih podataka uspoređujući rezultate dobivene analitičkim putem i rezultate dobivene pomoću programske aplikacije.

Mentor:

Author:

Tomislav Vuk

Year:

2013

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Tomislav Vuk - Bachelor thesis