EDUCATION > Projects

Simulacija putanje alata za izradu proizvoda iz lima


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2143

Summary:

Tema ovog rada je simulacija putanje alata za izradu proizvoda iz lima. Rad je podijeljen na pet dijelova u kojima su ukratko opisani postupci deformiranja, napravljena je analiza izratka te opisan alat kojim je alat napravljen. Nadalje je bilo potrebno napraviti modele alata i manipulatora na temelju računalnih modela u neutralnom formatu za koji je izabran programski paket CATIA V5, te je također u njemu napravljena i simulacija putanje gibanja alata, manipulatora i izratka. Najviše pozornosti pridano je izradi putanje gibanja manipulatora gdje je od pretpostavljenog gibanja napravljena realna putanja. Prilikom simulacije bilo je potrebno paziti da se ne dogodi kolizija između manipulatora i matrice, odnosno žiga. Na kraju je trebalo napraviti dijagrame gibanja navedenih dijelova, te iz dijagrama dobiti tablične podatke koji se dalje mogu koristiti pri programiranju manipulatora.

Mentor:

Author:

Jasmin Juranić

Year:

2013

Type:

Bachelor thesis