EDUCATION > Projects

Splitter for logs


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/4792

Summary:

Tema ovog rada je konstruiranje uređaja za kalnje trupaca. Analizom tržišta pronađena su postojeća riješanja koja se mogu naći. Analizom tržišta je utvrđeno da ne postoji stroj koji može kalati trupce različitih dimenzija. Daljni razvoj se usmjerio tome da se ostvari ta funkcija. Funkcijskom dekompozicijom su prikazane sve potrebne funkcije koje omogućuju rad stroja. U morfološkoj matrici su razrađena riješenja za pojedine funkcije. Na temelju danih riješenja napravljeni su koncepti i odabran najbolji koji će se dalje razrađivati. U radu je napravljen proračun najvažnijih komponenata i izrađen model iz kojeg je napravljena tehnička dokumentacija.

Mentor:

Author:

Josip Petić

Year:

2015

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Josip Petić - Bachelor thesis