EDUCATION > Projects

Stroj za transport klipova kukuruza


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/4784

Summary:

U prvom dijelu rada opisana je tema završnog rada te opisana analiza tržišta i postojećih konstrukcijskih rješenja. Uvidom u postojeće proizvode dobivene su smjernice potrebne za izradu funkcijske dekompozicije i morfološke matrice proizvoda. Funkcijska dekompozicija daje prikaz temeljnih funkcija stroja, a morfološka matrica prikazuje gotova rješenja tih funkcija. Prijedlog konačnih izvedbi stroja prikazan je s četiri koncepta, koji se vrednuju po određenim kriterijima kako bi se odabrao najbolji za daljnju razradu i proračun. Proračunom su određene sile u nosivoj konstrukciji, kontrola zavara, ležajeva i proračun pogona.

Mentor:

Author:

Jurica Gašparec

Year:

2015

Type:

Bachelor thesis