RESEARCH > Publications

Istraživanje mogućnosti razrade metode opisa entiteta varijantnog crteža


Year:

1992

Authors:

Pavković, Neven

Published in:

Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveuèilišta u Zagrebu XVI

Pages:

127-132