RESEARCH > Publications

Primjena kompjutorske grafike kod automatskog konstruiranja sklopova i dijelova


Year:

1981

Authors:

Marjanović, Dorian

Published in:

Znanstveno-stručni skup Nauka o konstruiranju pomoću računala

Pages:

C6-V-1 - C6-1-10