RESEARCH > Publications

Sustav za automatsko modeliranje sklopova


Year:

1992

Authors:

Jović, Matko

Published in:

Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveuèilišta u Zagrebu XVI

Pages:

157-164