EDUCATION > Projects

Analiza nosača konzervatora energetskog transformatora


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/566

Summary:

U ovom radu provedena je analiza nosača konzervatora energetskog transformatora s ciljem optimiranja postojećeg nosača tvrtke Končar – Energetski transformatori d.d.. Optimiranje je potrebno iz razloga što za postojeći nosač nije provedena analiza, stoga se smatra da je postojeće rješenje predimenzionirano. Prilikom proračuna primjenom nauke o čvrstoći analizirani su i optimirani slijedeći segmenti nosača konzervatora: vijčani spoj nosač – kotao, zavari i naprezanje zavara, te nosivost nosača. Nadalje primjenom metode konačnih elemenata pronađena su kritična mjesta i optimirano je rješenje istih. Nakon toga je izrađen 3D model optimiranog nosača konzervatora, te je izrađena tehnička dokumentacija sa svim detaljima potrebnim za konstruiranje istog.

Mentor:

Author:

Zvonimir Nenadić

Year:

2009

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Zvonimir Nenadić - Bachelor thesis