EDUCATION > Projects

Application of ergonomic assessment methodology in product development


Summary:

U uvjetima globalnog rasta tržišta, kad konkurencija postaje sve izraženija i nemilosrdnija, konstruktori se nalaze u nezavidnoj situaciji – moraju kreirati proizvod koji će zadovoljiti sve potrebe korisnika, poštujući pritom svojstva materijala i mogućnost njihove obrade, zakonske propise i standarde te nametnuta vremenska i materijalna ograničenja. Pored toga, potrebno je brinuti o ergonomskim svojstvima jer se želi razviti proizvod koji će korisnici upotrebljavati s lakoćom i zadovoljstvom. Cilj ovog rada jest napraviti pregled nekih najpoznatijih i najčešće upotrebljavanih metoda za ergonomsko vrednovanje proizvoda i rada, tako da se konstruktorima omogući što lakši i brži odabir ergonomskih parametara, uz minimalno poznavanje područja ergonomije. Uvodni dio donosi upoznavanje s terminima razvoj proizvoda i ergonomija. Nadalje, slijedi kratki uvid u dostupne metode za ergonomsku procjenu te njihova usporedba unutar pojedinih skupina. U praktičnom dijelu rada prikazana je primjenjivost analiziranih metoda u ranim fazama procesa razvoja proizvoda te je primjena jedne od metoda ilustrirana na primjeru konkretnog proizvoda – bicikla.

Mentor:

Author:

Marijana Majić

Year:

2010

Type:

Master thesis