EDUCATION > Projects

Baza znanja za brzu izradu prototipova tehnologijom selektivnog laserskog sinteriranja


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1512

Summary:

Prilikom rada s tehnologijom brze izrade prototipova selektivnim laserskim sinteriranjem, tvrtka KLEX d.o.o. stekla je tijekom godina zavidan stupanj znanja i iskustva vezan uz ovo područje, posebice što se tiče parametara izrade i pozicioniranja dijelova u prostoru za gradnju. Naime, položaj dijela uvelike utječe na svojstva dijela, primjerice na kvalitetu površine i točnost izrade. Stoga je veoma važno pohraniti znanja i iskustva stečena pri izradi svakog dijela kako bi se ista mogla ponovo upotrijebiti. U sklopu rada proučena je, dakle, tehnologija selektivnog laserskog sinteriranja te dva programska alata za zapisivanje i indeksiranje znanja, analizirane su njihove prednosti i nedostaci prilikom pokušaja primjene, te je na temelju toga, u suradnji s tvrtkom KLEX d.o.o., koncipirana baza znanja za pohranu tijeka odlučivanja i pripadajućih argumenata za odabir položaja i parametara tehnologije za svaki novoizrađeni dio. Predložena je koncepcija sučelja, kreirani su obrasci za unos podataka, te osmišljene procedure za pretraživanje baze. Uz to, dane su i smjernice za daljnje unapređenje ovako kreirane baze podataka.

Mentor:

Author:

Bela Družinec

Year:

2011

Type:

Master thesis

PDF:

Bela Družinec - Master thesis