EDUCATION > Projects

Hydraulic press


Data retrieved from the FSB repository, on October 02 2017, https://repozitorij.fsb.hr/7938

Summary:

Završnim radom projektirana je pokretna hidraulična preša srednjih dimenzija koja služi za deformiranje lima, ali i slobodno kovanje. Preša je namjenjena korisnicima koji rade u industriji, ali i kod samostalne radione za tanje limove i brže oblikovanje istih uz uštedu energije što električnu tako i radničku. Iako preša ovisno o odabranim dimenzijama može poslužiti u strojarskoj industriji, više je namjenjena za građevinski sektor koji kroz korištenje raznih tehnologija zavarivanja moraju deformirati poluproizvode. Prvenstveno se misli na rad u građevinskom sektoru kod improviziranog zavarivanja gdje je potrebno određeni dio građevine čeličnog, metalnog ili slitnskog materijala improvizirano spojiti na brzinu, bez proračuna već samo iskustva građevisnkog ili strojarskog inženjera na željeznu konstrukciju unutar građevine. Slobodno kovanje kod ove preše se može primjeniti na djelovima koji su manjih dimenzija. Započeo sam od opisa glavnih djelova odnosno djelova koji se moraju prvi proračunati i odabrati radi konstruiranja okolo preše potrebne djelove. Napravljena je analiza tržišta i prikaz postojećih gotovih ili djelomičnih proizvoda, te patenata kao cijelih proizvoda ili djelova koje imaju potencijalnu mogućnost biti iskorištene kao dio u mojim konceptima i finalno u konstruiranom proizvodu. Funkcijskom dekompozicijom prikazane su neke od funkcija koje bi trebala izvoditi dotična preša. Dok su u morfološkoj matrici prikazane neke od mogučnosti i načina izvođenja tih funkcija kao konkretnih mehaničkih djelova koje bi obavljale funkciju. Nakon toga sam dao četiri koncepta koji se po mnogo čemu razlikuju u obliku i načinu rada, ali ideja je u suštini ista, preša koja je namjenjena za deformiranje lima i slobodno kovanje manjih dimenzija. Potom sam odabrao najisplativiji od četiri koncepta, uzimajući u obzir financije i efikasnost samog uređaja. Poslije proračuna opisana su konstrukcijska rješenja, analiza u CAE računalnom programu abaqus.

Mentor:

Author:

Dubravko Posavac

Year:

2017

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Dubravko Posavac - Bachelor thesis