EDUCATION > Projects

Kompaktor otpada za kućanstvo


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1017

Summary:

Ovaj rad bavi se problematikom izrade kompaktora otpada za kućanstvo u cilju smanjenja volumena kućnog otpada koji svakodnevno nastaje i u stalnom je porastu. Analizom tržišta ispitana su postojeća rješenja za smanjenje volumena kućnog otpada i na osnovu toga definirani su zahtjevi i izrađena tehnička specifikacija za razvoj uređaja. Funkcijskim modeliranjem dobivena je morfološka matrica na osnovu koje su izrađena 3 koncepta, a njihovim vrednovanjem odabrano je projektno rješenje koje će se detaljno razraditi uz uporabu standardnih dijelova te s proračunima nestandardnih dijelova. Rezultat toga je računalni 3D model i tehnička dokumentacija koji su izrađeni u programu Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M040.

Mentor:

Author:

Boris Bartošak

Year:

2010

Type:

Bachelor thesis