EDUCATION > Projects

Konstruiranje familije agregata pogonjenih traktorom


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/943

Summary:

Tema ovog rada je u prvom planu projektirati i konstrukcijski razraditi postolje i podsustav prijenosa snage familije agregata pogonjenih traktorom i to za sljedeći niz snaga agregata: 6,9,12,16,22,30 kW. Rad je podijeljen u devet cjelina, uključujući uvod, zaključak i literaturu kao prvu, pretposljednju i posljednju cjelinu rada. U drugoj cjelini pod naslovom Analiza postojećih rješenja ispituje se tržite postojećih proizvoda, analizira moguće namjene agregata te način priključka na traktor i traktorski pogon. U trećoj cjelini pod naslovom Odabir pogonskog djela proračunavaju se i odabiru prijenosnici snage za zadane snage iz familije agregata. U četvrtoj cjelini pod naslovom Tehnoekonomska analiza odabiru se najpovoljnija rješenja prijenosa snage za pojedine izvedbe iz familije agregata. U petoj cjelini pod naslovom Konstrukcijska razrada i računalni model izrađuju se konstrukcijska rješenja odabranih prijenosa snage te postolja agregata i u konačnici prikazuje računalni model cijele konstrukcije u 3D CAD sustavu (CATIA). U šestoj cjelini pod naslovom Analiza metodom konačnih elemenata proračunava se, kao što i sami naslov govori, metodom konačnih elemenata u CAD paketu CATIA postolje agregata (kritični presjeci konstrukcije, svi zavari na konstrukciji te pomaci). Na kraju u sedmoj cjelini priložena je Tehnička dokumentacija. Glavni cilj kojem se teži tokom rada je koristiti što više istih standardnih dijelova za različitu familiju snaga agregata, što rezultira jednostavnijom konstrukcijom prvenstveno za montažu i demontažu, a u konačnici i jeftinom cijenom.

Mentor:

Author:

Dubravko Jagunić

Year:

2010

Type:

Master thesis

PDF:

Dubravko Jagunić - Master thesis