EDUCATION > Projects

Konstrukcija kočnice za zatezanje trake transformatorskog lima pri izradi malih transformatorskih jezgri


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/529

Summary:

Tema ovog rada je koncipirati i konstruirati kočnicu za zatezanje trake transformatorskog lima pri izradi malih transformatorskih jezgri. Završni rad sastoji se od 12 cjelina, a to su uvod, o motanim i prerezanim jezgrama, trafo lim, analiza tehnologije izgrade, istraživanje tržišta, proračun mehanizma za kočenje, funkcijsko modeliranje proizvoda, morfoločka matrica, koncepti, modeliranje proizvoda, prilog i zaključak. Istraživanje tržišta nam je potrebno iz razloga što smo bili relativno neupoznati sa konstrukcijama ovakvoga tipa uređaja. Ne pronalaskom već gotovih rješenja na tržištu, morali smo obaviti koncepcijsku analizu uz analizu pojedini funkcija budućega uređaja. Uz to smo imali priliku ocijeniti funkcije te odrediti prednosti i nedostatke određene konstrukcije. Na temelju tih ocjena oblikovali samo svoje rješenje. Također smo okvirno proračunali sustav za kočenje lima kod njegovog namotavanja na profil jezgre neokruglog oblika.

Mentor:

Author:

Ivan Kalazić

Year:

2009

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Ivan Kalazić - Bachelor thesis