EDUCATION > Projects

Mlin za biootpad u domaćinstvu


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2654

Summary:

Tema ovog rada je razvoj mlina za biootpad u domaćinstvu primjenom metoda razvoja proizvoda. Provedena je analiza tržišta kojom su pronađeni postojeći proizvodi slične, odnosno iste, namjene, pretraženi su prijavljeni patenti na istu ili sličnu temu koristeći web stranice za pretragu patenata i ključne riječi vezane za problem kojeg je potrebno riješiti, sastavljen tehnični upitnik te iz njega proizašla definicija cilja razvoja proizvoda iz koje se zaključuju karakteristike i ograničenja postavljena na daljnji razvoj. Preko funkcijske dekompozicije u kojoj je proizvod razložen na funkcije koje bi trebao obavljati dobivena je morfološka matrica u kojoj su funkcije spojene sa tehničkim specifikacima i na temelju koje se nastavlja sa procesom koncipiranja. Dobiveni koncepti sa detaljnim opisom rada vrednovani su tablicom na temelju određenih značajki bitnih za životni vijek proizvoda i zadovoljstvo korisnika istim. Koncept sa najvišom ocjenom proizašlom iz vrednovanja detaljira se, te se proračunavaju dijelovi konstrukcije kako bi se u konačnici dobio gotov proizvod sa odgovarajućom tehničkom dokumentacijom.

Mentor:

Author:

Ivana Antonić

Year:

2014

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Ivana Antonić - Bachelor thesis