EDUCATION > Projects

Mlinac medicinskog otpada


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/830

Summary:

Razlog za izradu ovog završnog rada prvenstveno leži u olakšanju zbrinjavanja krutog medicinskog otpada koji nastaje pri tretiranju ljudi i životinja u zdravstvenim ustanovama. Najveći problem, pri tome, predstavlja nesortirani otpad. Kad bi u svakoj zdravstvenoj ustanovi postojao barem jedan uređaj za usitnjavanje krutog medicinskog otpada pridonijelo bi se mogućnosti sortiranja, a time i konačnog zbrinjavanja krutog medicinskog otpada. Razrada ovog zadatka započela je istraživanjem i definiranjem prvenstveno medicinskog otpada. Kako je tema ovog rada bila koncipirati i konstruirati mlinac za kruti medicinski otpad fokus istraživanja je na toj vrsti medicinskog otpada. Nakon toga provedena je analiza tržišta pri čemu su opisani pronađeni postojeći proizvodi koji se nalaze na tržištu, a slični su uređaju koji je tema ovog rada. Uslijedila je analiza patenata iz koje je vidljivo da se patenti temelje na sličnom principu kakav ima i uređaj za usitnjavanje i pohranu krutog medicinskog otpada. \Nakon analize tržišta opisan je funkcijski model proizvoda gdje su prikazane glavne funkcije koje proizvod mora ispuniti. Prikazani su i štetni efekti do kojih dolazi prilikom izvođenja funkcija. Sljedeći korak ka konačnom obliku proizvoda predstavlja morfološka matrica u kojoj su prikazani principi kojima su izvedene pojedine funkcije. Iz morfološke matrice proizašli su koncepti iz koji se može vidjeti kako u konačnici uređaj radi. Prikazana su tri koncepta od kojih je jedan tehno- ekonomskom analizom odabran za daljnju razradu. Na kraju ovog rada je tehnička dokumentacija uređaja. U njoj je u potpunosti prikazano kako uređaj funkcionira.

Mentor:

Author:

Krunoslav Antonić

Year:

2010

Type:

Master thesis