EDUCATION > Projects

Naprava za ožbičenje glavčine s obručem za motociklističke naplatke


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1749

Summary:

U radu je opisan razvoj novog proizvoda „\Naprava za ožbičenje glavčine s obručem za motociklističke naplatke“ za tvrtku KLEX d.o.o. Prikazane su sve faze razvoja proizvoda kroz koje je bilo potrebno proći kako bi se od prvotne ideje došlo do funkcionalnog prototipa. U prvom dijelu rada opisana je problematika kojom se bavimo te je dan prikaz patenata i sličnih proizvoda koji se mogu naći na tržištu. U nastavku su definirani zahtjevi i specifikacije te je prikazana funkcijska struktura. U drugom dijelu rada prikazana su rješenja za pojedine funkcije, temeljem kojih su generirana tri koncepta. \Na temelju vrednovanja odabran je najbolji koncept te je konstrukcijski razrađen uz potrebne proračune nestandardnih dijelova. Konačan rezultat je 3D model naprave s opisom svih komponenti i pripadajućom tehničkom dokumentacijom.

Mentor:

Author:

Tomislav Starinec

Year:

2012

Type:

Bachelor thesis