EDUCATION > Projects

Oil press ford cold pressing


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/3314

Summary:

U prvom dijelu ovog rada napravit će se kratak uvod u tematiku prirodnih, hladno prešanih ulja. Ukratko će se opisati sastav ulja, uvjeti koje je potrebno ostvariti za dobivanje ulja, načini dobivanja i prerade te beneficije konzumiranja takvog ulja. Dat će se i usporedba hladno prešanih i industrijskih ulja. Osim o ulju, u prvom dijelu će se prikazati podjela strojeva za dobivanje ulja na dvije glavne skupine, te će biti opisan način rada i glavni dijelovi uređaja. U drugom i trećem dijelu bit će napravljena analiza tržišta i postojećih rješenja kako bi se dobio uvid u sadašnje izvedbe strojeva. Analizom patenata pronaći će se principi koje je moguće primijeniti za razvoj postojećih proizvoda. Na temelju toga, definicijom cilja i tehničkim upitnikom definirat će se prednosti, nedostaci i prostor za unaprjeđenje. Funkcijskom dekompozicijom će se dati prikaz osnovnih i novih funkcija stroja i toka energije, materijala i signala, a morfološkom matricom gotova rješenja željenih funkcija. Nadalje, prijedlog konačnih izvedbi stroja će biti prikazan s 2 koncepta, te će se napraviti ocjenjivanje zbog odabira samo jednog koncepta za daljnju razradu i proračun. Proračunom će se utvrditi naprezanja i dimenzije radnih dijelova, nakon čega će se odabrati standardne komponente koje će se upotrijebiti za konstrukciju.

Mentor:

Author:

Tomislav Punčec

Year:

2015

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Tomislav Punčec - Bachelor thesis