EDUCATION > Projects

Pelletting machine


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/3295

Summary:

Tema ovog rada je razvoj stroja za izradu peleta. Proizvodnja peleta postaje sve popularnija zbog povećanje potrošnje peleta kao ogrijevnog sredstva. Analizom tržišta utvrđeno je kakve vrste strojeva postoje te koje su njihove prednosti i mane te da li postoji mogoćnost za poboljšanje i razvoj. S obzirom na to pretraženi su i patenti koji imaju istu ili sličnu namjenu. Nakon provedene analize tržišta i patenata, te usporedbom proizvoda dolazi se do definicije cilja za razvoj proizvoda i predlažu smjernice za poboljšanje. U funkcijskoj dekompoziciji utvrđene su i razrađene sve funkcije uređaja, dok se u morfološkoj matrici nalaze prijedlozi rješenja za te funkcije. Potom slijedi faza koncipiranja u kojoj se rade koncepti i potom vrednuju njihove značajke. Koncept sa najboljim karakteristikama se detaljno razrađuje, proračunuva i konstruira do gotovog funkcionalnog modela.

Mentor:

Author:

Tomislav Vidić

Year:

2015

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Tomislav Vidić - Bachelor thesis