EDUCATION > Projects

Radna glava kranske kosilice


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2539

Summary:

U ovom diplomskom radu prikazan je razvojni put nove radne glave za košnju, od početne analize tržišta pa sve do gotovog modela i tehničke dokumentacije. Analizom tržišta upoznalo se sa trenutnim stanjem ponude uređaja za košnju te se vidio smjer napretka uređaja. Također, definirali su se zahtjevi koji su se trebali ispuniti prilikom konstruiranja nove radne glave i uvidjeli su se nedostaci na postojećim. \Nakon analize tržišta i postojećih uređaja, pristupilo se pretraživanju patenata slične ili bliske namjene kako bi se prikupilo što više ideja koje bi se mogle upotrijebiti u sličnim situacijama. Definiranim zahtjevima i glavnim funkcijama stroja pristupilo se modeliranju funkcija pomoću toka i relacija. \Na taj način vide se međuovisnosti funkcija i lakše se shvaća kretanje materijala, informacije i energije. Morfološkom matricom prikazala su se potencijalna rješenja za svaku funkciju i pod funkciju uočenu kao potrebnom za rad stroja. Time se svaka funkcija gleda kao zaseban problem i uklonjena su ograničenja šireg gledanja na problem. \Nakon izrade morfološke matrice pristupilo se izradi koncepata. U ovom radu prikazana su tri koncepta uz opis njihovog rada. Vrednovanjem tih koncepata došlo se do konačne odluke o rješenjima koja će biti razrađena do razine modela i tehničke dokumentacije. Uz to, proveden je i proračun kritičnih dijelova radne glave.

Mentor:

Author:

Tomislav Petrovčić

Year:

2013

Type:

Master thesis