EDUCATION > Projects

Sljedivost inženjerskih informacija i dokumentacije


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1521

Summary:

U ovom diplomskom radu predložen je i analiziran sustav za implementaciju sljedivosti razvoja inženjerskih informacija. U uvodnom dijelu razmatrani su inženjerski podaci i informacije. Temeljem tih razmatranja definiran je pojam sljedivosti inženjerskih informacija te su uočeni načini na koje je moguće ostvariti sljedivosti inženjerskih informacija u samom procesu razvoju proizvoda. Sljedivost razvoja inženjerskih informacija ostvarena je izradom baze podataka u programu Microsoft Oficce Access, koja je stvorena u sklopu TRENIN projekta (TRaceablity of ENgineering INformation.). Implementacija je napravljena na primjeru informacija koje nastaju tijekom razvoja centralnog upravljačkog uređaja vlaka u tvrtki KONčAR Institut za elektrotehniku. U razradi primjera predloženo je proširenje koncepata ontologije sljedivosti, te u skladu s time su predloženi modeli zapisa sljedivosti u postojećoj bazi podataka.

Mentor:

Author:

Tamara Sviličić

Year:

2011

Type:

Master thesis