EDUCATION > Projects

Sljedivost razvoja inženjerskih informacija primjenom meta-podataka


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/777

Summary:

U ovom radu predložen je sustav za implementaciju sljedivosti razvoja inženjerskih informacija. U uvodnom dijelu razmatrane su teoretske osnove modeliranja informacija te životne faze informacijskih objekata. Temeljem tih razmatranja definiran je pojam sljedivosti inženjerskih informacija te su proučeni načini na koje je moguće ostvariti sljedivosti inženjerskih informacija u razvoju proizvoda. Sljedivost razvoja inženjerskih informacije modelirana je sukladno prijedlogu „Dublin Core Metadata“ inicijative kojom je definiran standardizirani skup informacijskih atributa potrebnih za opisivanje i razumijevanje informacijskih objekata. Implementacija tog pristupa napravljena je korištenjem tehnologije tematskih mapa na primjeru informacija koje nastaju tijekom razvoja u tvrtki KONČAR Institut za elektrotehniku. Kreiranje, vizualizacija i pretraživanje tematskih mapa u svrhu sljedivosti u ovom su radu implementirani u aplikativnoj okolini „open source“ sustava Ontopia.

Mentor:

Author:

Ana Bernardić

Year:

2009

Type:

Master thesis