EDUCATION > Projects

Složiva mobilna kućica


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1587

Summary:

U diplomskom radu je osmišljena i konstruirana nosiva čelična konstrukcija kamp kućice. Konstrukcija je koncipirana tako da se montaža odvija na mjestu postavljanja što znatno smanjuje cijenu proizvoda. Kako bi se moglo pristupiti koncipiranju i konstruiranju, proučene su norme i zakoni koji se odnose na kamp kućice. \Nakon odabira koncepata pojedinih dijelova, izrađen je model konstrukcije za proračun. Opisana su djelovanja na konstrukciju kao što su vlastita težina, djelovanje snijega, djelovanje vjetra, djelovanje ljudi i iz njih proizašla opterećenja na konstrukciju. Analiza konstrukcije izvršena je u software paketu Solidworks Simulation metodom konačnih elemenata. \Nakon provedene analize, proračunata su kritična mjesta i spojevi. Odabrani su elementi za ostvarivanje mobilnosti i način njihovog montiranja na konstrukciju.

Mentor:

Author:

Filip Rihtarec

Year:

2012

Type:

Master thesis